Přeskočit na obsah

Obec Holohlavy — Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Holohlavy

Dotace na podporu a rozvoj aktivit v rámci regionu, jeho prezentace, propagace a reprezentace vedoucí k vytváření širokého veřejného povědomí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 1. 2023 do 28. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Tělovýchovné, zájmové, kulturní, společenské a neziskové organizace. Dále svazy, spolky, sdružení, právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Okruhy programu :
  • Tělovýchovná a zájmová činnost.
  • Kulturní činnost.
  • Činnost svazů, spolků, společenských a neziskových organizací.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce pro období 2023 max. do 250 000 Kč.
  • maximální výše dotace v jednotlivém případě v rámci daného okruhu programu:
   • ad) 1 — 15 000 Kč,
   • ad) 2 — 20 000 Kč,
   • ad) 3 — 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Na dotaci není právní nárok, podání řádně vyplněné žádosti o dotaci ve stanoveném termínu způsobilým žadatelem, uzavření smlouvy o dotaci, bezdlužnost žadatele k poskytovateli dotace k datu podání žádosti o dotaci, řádné a včasné vyúčtování dotace obdržené v uplynulém období od poskytovatele dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru