Přeskočit na obsah

Obec Honezovice — Dotace na podporu výstavby domácích čistíren odpadních vod

Dotace na výstavbu vrtů určených pro zásobování vodou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:  (průběžně).
  • Úřední deska:
    • Vyvěšeno: 10. 1. 2024.
    • Datum sejmutí: 1. 12. 2024.

Příjemci podpory:

  • Vlastník nemovitosti, sloužící k bydlení (rodinný dům), nebo k rekreaci v k.ú. Honezovice a Hradišťany. Pokud se jedná o spoluvlastnictví nemovitosti, jeden z vlastníků vystupuje jako žadatel, ostatní spoluvlastníci podají písemný souhlas se stavbou a žádostí o dotaci, který bude součástí žádosti o dotaci.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace na výstavbu vrtů určených pro zásobování vodou.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O dotaci může být požádáno také zpětně na vrty uvedené do provozu od 1. 1. 2018.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru