Přeskočit na obsah

Obec Horní Suchá — 2/2022 Dotační program Spolufinancování kulturních a sportovních akcí v obci Horní Suchá na rok 2022

Dotace na podporu projektů za účelem rozvoje kulturní, sportovní, zájmové a umělecké činnosti spolků a církví v obci Horní Suchá.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 2. 2022 do 25. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou požádat spolky a církve působící v obci Horní Suchá.

Typy podporovaných aktivit:

 • Peněžní prostředky mohou být poskytnuty na: 
  • 1) kulturní a zábavnou činnost,
  • 2) divadelní tvořivost,
  • 3) hudební činnost,
  • 4) všechny druhy amatérského tanečního zaměření,
  • 5) neprofesionální činnost výtvarnou, foto, amatérský film s tématikou „život v obci“ ,
  • 6) výchovnou činnost,
  • 7) sportovní činnost,
  • 8) zájmovou činnost.

Forma a výše podpory:

 • Na podporu tohoto dotačního programu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 600 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru