Přeskočit na obsah

Obec Janová — Dotační program pro registrované sociální služby

Dotace na provozní náklady vynaložené na hlavní nebo základní činnost organizace. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 8. do 9. 8. 2023.

Příjemci podpory:

 • Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.
 • Dále musí žadatel splňovat tyto podmínky:
  • poskytovat službu občanům s trvalým pobytem v obcích, které se zapojily do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín (viz Příloha č. 1), 
  • sociální služba musí být registrována podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích předpisů a dalších obecně závazných právních předpisů a zařazena do Sítí sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2023,
  • mít vyrovnány veškeré závazky vůči městu Vsetín a obcím zapojených do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín, od nichž požaduje dotaci a jejich organizacím (toto žadatel doloží Čestným prohlášením o bezdlužnosti),
  • být přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu, a nepůsobit jako prostředník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem podpory je stabilizace sociálních služeb, prostřednictvím nichž je zajišťována pomoc a podpora osobám s trvalým pobytem v obcích, které se pro kalendářní rok 2023 zapojily do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených obcí za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, v souladu s potřebami území.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků obcí, které se zapojily ke spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín, je 533 750 Kč.
 • Minimální výše dotace pro 1 žadatele 1 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro 1 žadatele není stanovena.

Specifika a omezení:

 • O žádostech o dotaci podle této Výzvy bude rozhodnuto do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru