Přeskočit na obsah

Obec Kněžmost — Dotační program — Podpora činnosti místních spolků

Obec Kněžmost vyhlašuje dotační program na podporu činnosti místních spolků obcí pro rok 2024.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Organizace s trvalým sídlem na území obce Kněžmost a jejích místních částech. Organizace, které jsou registrované dle platných právních norem (musí mít IČO, popř. stanovy).

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky jsou určeny pro organizace zabývající se spolkovým životem (především aktivity pro veřejnost, volnočasové aktivity, vzdělávací programy, výstavy, koncerty, hudební a jiné festivaly apod.), tělovýchovou a sportem.
  • 1. Činnosti – za činnost je považována průběžná, dlouhodobá (v zásadě celoroční) aktivita žadatele, prospěšná obecně nebo vymezeným cílovým skupinám.
  • 2. Akce – za akci je považována časově omezená aktivita, která může být jak jednodenní, tak vícedenní.

Forma a výše podpory:

  • Přiznání finančních prostředků do výše 50 tisíc Kč rozhodne rada obce, o přiznání finančních prostředků nad 50 tisíc Kč rozhodne zastupitelstvo obce.
  • Finanční prostředky jsou žadatelům poskytovány na základě smlouvy mezi obcí a podpořenou organizací.
  • Předpokládaný objem finančních prostředků určený na podporu aktivit v rámci dotačního programu “Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2024” činí 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Jedná se o aktivity pořádané na území obce Kněžmost či mimo obec, avšak vždy s přínosem pro obyvatele obce Kněžmost a jejích místních částí.
  • Žadatelem o dotaci na aktivitu nemůže být politická strana a hnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru