Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obec Kočí – Program pro poskytování dotací

ball-5303097__340
Share Button

Dotace na zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků obce, zlepšení nabídky volnočasových kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež, rozvoje cestovního ruchu, reprezentace a propagace obce.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2022 do 31. března 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území obce Kočí nebo zajišťuje na území obce Kočí kulturní a sportovní aktivity nebo sociální služby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících sportovní, kulturní aktivity a sociální činnost.
  • Cílem je zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků obce, zlepšení nabídky volnočasových kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež, rozvoje cestovního ruchu, reprezentace a propagace obce. Udržet aktivity v oblasti práce s mládeží, spolkové činnosti, zkvalitnění činnosti v oblasti všech odvětví sportu, kultury, myslivosti, rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci. Zkvalitnění sociálních potřeb a služeb potřebným občanům.
  • Podpora rozvoje života v obci, pečovat o tradice a folklór, napomáhat rozvoji v oblasti kulturní, spolkové a sportovní činnosti.

Forma a výše podpory:

  • Výši dotace v jednotlivém případě stanoví zastupitelstvo obce usnesením s přihlédnutím k počtu podaných žádostí a objemu rozpočtových prostředků schválených pro konkrétní rok.
  • Informaci o výši přidělené dotace dle jednotlivých příjemců vyvěsí neprodleně obecní úřad na úřední desku.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území obce, pro občany obce nebo musí mít s obcí souvislost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>