Přeskočit na obsah

Obec Lipovec — Program pro poskytování dotací na rok 2023

Dotace na podporu spolků a místních organizací působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání, ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou požádat všechny spolky, místní organizace a další právnické osoby s místem působení v obci Lipovec, které splňují tyto podmínky: 
  • a)    Příjemce musí mít min. 5 registrovaných členů, z toho minimálně jeden člen musí mít více než 18 let, v případě, že dotace bude poskytnuta fyzické osobě, musí tato k žádosti o dotaci předložit jmenný seznam osob, které zastupuje.
  • b)    Členové příjemce (statutární orgán) mají vyrovnány své závazky vůči obci Lipovec.
  • c)    V případě, že příjemce obdržel dotaci v předcházejícím kalendářním roce, musí mít splněnu podmínku pro předložení zprávy o své činnosti za stanovené období a vyúčtování poskytnuté dotace (čl. IX. bod 7. tohoto Programu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Obec poskytuje finanční dotaci na základě tohoto Programu za účelem podpory spolků a místních organizací působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání, ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.
 • Rozvoj tělovýchovy, kultury, spolkového života a zapojení dětí a mládeže do života v obci. Obec má zájem na rozvoji kulturních, sportovních a ostatních volnočasových aktivit občanů obce.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem financí vyčleněných na dotační program pro rok 2023 činí cca 350 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O výši dotace v jednotlivém případě rozhoduje poskytovatel s přihlédnutím k hodnocení žádosti.
 • Žádost se podává vždy na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru