Přeskočit na obsah

Obec Malá Morava — Programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava

Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a sociálních služeb. Společným hlavním smyslem a účelem dotací z programu podpory Obce Malá Morava je podpora uspokojování potřeb občanů v těchto oblastech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba založená nebo jinak vzniklá a registrovaná v ČR v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy, turistického ruchu a sociálních služeb.
 • Obec Malá Morava poskytuje dotace v těchto programech: 
  • I. – provozní dotace na činnost.
  • II. – jednorázové dotace na podporu konkrétního projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový maximální objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu činí 300 000 Kč.
 • U jednorázových dotací na podporu projektů částečně financovaných z různých dotačních titulů lze žádat o částku na dofinancování projektu do 100 % celkových nákladů projektu, dotace Obce však může být do 70 % nákladů projektu.
 • U dotací na akce může výše jednorázové dotace na akci činit maximálně 70 % celkových nákladů žadatele na akci, toto neplatí u příspěvků do souhrnné výše 50 000 Kč. Maximální výše dotace v jednotlivých případech se řídí schváleným nebo upraveným rozpočtem Obce Malá Morava v příslušném roce.

Specifika a omezení:

 • O dotaci na jednu akci může žádat pouze jeden pořádající subjekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru