Přeskočit na obsah

Obec Malšovice — Dotační program na výstavby vrtaných studní pro domácnosti z rozpočtu obce Malšovice

Dotace na podporu výstavby vrtaných studní pro domácnosti z rozpočtu obce Malšovice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 do 31. 05. 2026.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby nepodnikající, které jsou vlastníkem stávajících trvale obývaných rodinných nebo bytových domů na území Obce po celou dobu trvání Projektu včetně doby udržitelnosti (dle údajů z katastru nemovitostí), kde není v současné době z technického či ekonomického hlediska plánovaná možnost připojení k vodovodní síti (místní části Hliněná, Borek).

Typy podporovaných aktivit:

  • Poskytování účelové dotace v rámci Dotačního programu na výstavby vrtaných studní pro domácnosti z rozpočtu obce Malšovice.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu v rozpočtu Obce na rok 2024 se předpokládá ve výši 1 mil. Kč. Výše finančních prostředků pro každý následující kalendářní rok bude vyčleněna dle rozpočtových možností Obce.
  • Účelová dotace může být poskytnuta do výše 90% skutečně vynaložených nákladů na jeden Projekt, maximálně však do výše 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Účelová dotace bude poskytnuta i žadatelům, kteří disponovali pravomocným stavebním povolením s vyznačenou doložkou nabytí právní moci před účinností těchto Zásad nejdříve však k 01. 07. 2023 a do doby zahájení účinnosti těchto Zásad nebylo ukončeno kolaudační řízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru