Přeskočit na obsah

Obec Mošnov — Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek

Dotace na vybudování splaškových kanalizačních přípojek a připojení nemovitostí splaškovou kanalizační přípojkou na novou oddílnou kanalizaci vybudovanou v obci Mošnov.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 03. 04. 2023 do 17. 07. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o podporu dle tohoto Programu jsou pouze fyzické osoby, které:
  • jsou vlastníkem nebo spoluvlastníky nemovitosti v k.ú. Mošnov určených k trvalému bydlení (nikoliv jen k rekreaci), jejíž kanalizační napojení může být technicky napojeno na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci,
  • a zároveň jsou fyzicky napojeni do nové splaškové kanalizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování splaškových kanalizačních přípojek a připojení nemovitostí splaškovou kanalizační přípojkou na novou oddílnou kanalizaci vybudovanou v obci Mošnov.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu Celková předpokládaná alokace finančních prostředků pro Program činí 3 200 000 Kč.
 • O žádostech o dotaci do 50 000 Kč (včetně) rozhoduje starostka obce. O žádostech o dotaci nad 50 000 Kč rozhoduje zastupitelstvo obce Mošnov.

Specifika a omezení:

 • Kritéria pro hodnocení žádosti:
  • a) žádost musí být v souladu s tímto Programem,
  • b) žádost musí být podána na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 tohoto Programu), ve lhůtě stanovené výzvou v souladu s bodem 6. tohoto Programu a podepsána žadatelem či žadateli o dotaci.
 • V případě nesplnění kritérií bude žádost vyřazena a nebude posuzována.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru