Přeskočit na obsah

Obec Mosty u Jablunkova — Dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Mosty u Jablunkova

Dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Mosty u Jablunkova.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. června 2024 do 31. prosince 2025.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby, které zajišťují na své náklady zřízení zařízení pro ekologickou likvidaci odpadních vod.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je určená vlastníkům rodinných domů určených k trvalému bydlení s maximálně 3 bytovými jednotkami umístěných v katastru obce Mosty u Jablunkova (v místních částech Lýski, Sťaté, Stecovka, Na Tunelu – hraniční přechod Svrčinovec, Šance, Pod Smyrček, Chata Zuzana, za tratí k vodojemu Kawulacki), a které mají v době žádosti o poskytnutí dotace trvalý pobyt na území obce Mosty u Jablunkova.
  • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (Podle normy ČSN EN 12566–1 až 7 (75 6404)): balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod, septiky se sekundárním dočištěním odpadních vod (biologické filtry – zemní pískové filtry, kořenové čistírny), prefabrikované čistírny pro dočištění vod ze septiků, prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čistění.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace činí až 90% prokazatelně vynaložených uznatelných nákladů na zřízení stavby (zařízení), nejvýše však 35 000 Kč na zřízení jedné stavby (zařízení), bez ohledu na výši skutečně vynaložených nákladů.
  • V případě uzavření dohody několika vlastníků nemovitostí ohledně pořízení společného (jednoho) zařízení, může výše dotace činit nejvýše 25 000 Kč na každého jednoho vlastníka, přičemž celková částka poskytnuté dotace na toto zařízení může činit maximálně 90 % prokazatelně
    vynaložených nákladů na toto zařízení.

Specifika a omezení:

  • Příjemce nesmí na realizaci DČOV čerpat dotaci z žádného jiného dotačního programu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru