Přeskočit na obsah

Obec Mosty u Jablunkova — Dotační program určený k poskytování dotací a darů na realizaci kanalizačních přípojek fyzickým osobám z rozpočtu obce Mosty u Jablunkova

Dotační program určený na realizaci kanalizačních přípojek fyzickým osobám z rozpočtu obce Mosty u Jablunkova.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. června 2024 do 31. prosince 2025.

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby vlastnící rodinný dům nebo bytový dům, takto zapsaný v katastru nemovitostí. Rodinným domem se rozumí objekt určený k trvalému bydlení, který má přiděleno číslo popisné.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je určená vlastníkům rodinných domů umístěných v katastru obce Mosty u Jablunkova.
  • Podpora je určená zejména pro žadatele, kteří vlastní nemovitost, kterou lze technicky připojit na nově vybudované kanalizační řady v lokalitách Polomská a Za hřbitovem, nebo také v místech, kde je kanalizační řad, ale nemovitost nemohla být připojena z důvodu technických nebo majetkových vztahů. Typicky pokud nebyla vytvořená revizní šachta pro připojení nemovitosti a přípojka je technicky a ekonomicky. realizovatelná.

Forma a výše podpory:

  • Finanční objem určený pro účelové dotace na tento vyhlášený program: 500 000 Kč.
  • Výše dotace za výkop zeminy činí 900 Kč/m3, přičemž pro výpočet poskytnuté dotace, bude počítaná šířka výkopu kanalizační přípojky maximálně do 50 cm. Hloubka výkopu a délka výkopu je dána výškovými a spádovými poměry daného pozemku a vzdáleností mezi propojenými body připojené nemovitosti a připojení na stoku kanalizace.
  • VZOREC výpočtu výše dotace = průměrná hloubka výkopu x průměrná šířka výkopu x délka výkopu Poskytnutí trubního materiálu nezbytného a použitého na realizaci přípojky, případně tlaková čerpací stanice.

Specifika a omezení:

  • Technická pomoc a součinnost pověřených zaměstnanců obce nezbytná pro realizaci přípojky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru