Přeskočit na obsah

Obec Nové Mitrovice — Dotace na DČOV

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2022 v 10:00 do 30. 11. 2022, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Občané trvale žijící, a to s trvalým pobytem, minimálně rok před podáním žádosti, na území Nových Mitrovic, kteří vlastní zde nemovitost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva je zaměřena na podporu fyzických osob při realizaci individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy).
  • Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se
    zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566–3.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace na realizaci jedné DČOV činí 20 000 Kč na jednu DČOV maximálně však 70 % pořizovacích nákladů.
  • V rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech je výše nákladů řešena částkou 10 000 Kč na bytovou jednotku.

Specifika a omezení:

  • Podpořené projekty musí být realizovány a dokončeny před podáním žádosti. Ne však starší 3 let od podání žádosti.(tzn. i zpětně od 1.7. 2019).
  • Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost pro dané řešené území.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru