Přeskočit na obsah

Obec Písek — Dotační program — Domovní ČOV

Dotace na podporu realizace výstavby domovních ČOV, zemních filtrů náhradami za septiky a žumpy za účelem zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba — vlastník budovy, ke které je ČOV zřízena a provozována.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora výstavby domovních ČOV, zemních filtrů náhradami za septiky a žumpy za účelem zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod.

Forma a výše podpory:

  • Výše podpory činí 70 %, nejvýše však 60 000 Kč na jedno popisné číslo.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 1 5000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti vůči obci Písek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru