Přeskočit na obsah

Obec Píšť — Dotační program — Podpora činnosti místních spolků a organizací

Dotace na podporu činnosti spolků a organizací působících na území obce Píšť.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do středy 3. května 2023 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky a organizace působící na území obce Píšť.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora činnosti spolků působících na území obce Píšť.
  • Pořádání akcí a soutěží a účasti na nich.
  • Nákup materiálně technického vybavení pro činnost spolků působících na území obce Píšť.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu: 500 000 Kč.
  • Předpokládaná maximální výše dotace byla stanovena na 30 000 Kč v jednotlivém případě, v součtu pak maximálně 50 000 Kč za rok.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout pouze na stanovený účel.
  • Na poskytnutí dotace není právní nárok.
  • V případě, že bude přijato více žádostí, může být maximální výše dotace krácena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru