Přeskočit na obsah

Obec Polevsko — Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod

Dotace na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v katastrálním území Polevsko – část obce Jedličná.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která současně splňuje všechny následující podmínky:
    • je zletilá a způsobilá k právním jednáním;
    • vlastní nemovitost (nebo její část) pro bydlení nebo rekreaci ležící v katastrálním území Polevsko, část obce Jedličná a je v nemovitosti trvale přihlášena k trvalému pobytu v obci Polevsko alespoň jedna osoba. 

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod v katastrálním území Polevsko – část obce Jedličná.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Polevska na podporu účelu stanoveného tímto programem pro rok 2023 činí 800 000 Kč.
  • V tomto programu může být v jednotlivém případě poskytnuta dotace v maximální výši 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci z tohoto programu lze poskytnout pro jednu nemovitost jen jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru