Přeskočit na obsah

Obec Ráječko — Program pro poskytování dotací určených na provoz spolků

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ráječko je podpora subjektům vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost za území Obce Ráječko či ve prospěch občanů obce. Jedná se zpravidla o pravidelnou zájmovou činnost a aktivity konané na území Obce Ráječko.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Spolek či jiná právnická osoba, který vyvíjí na území Obce Ráječko veřejně prospěšnou činnost, např. v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit dětí, mládeže a dospělých.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora na veřejně prospěšnou činnost, např. v oblasti kultury, sportu, volnočasových a společenských aktivit dětí, mládeže a dospělých.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na podporu tohoto programu je 1 100 000 Kč. Konečný objem peněžních prostředků bude stanoven Zastupitelstvem Obce Ráječko v rámci schválení rozpočtu obce pro rok 2022.
  • Maximální výše dotace je 800 000 Kč.
  • O žádostech do 50 000 Kč rozhodne rada obce, o žádostech nad 50 000 Kč rozhodne zastupitelstvo obce.

Specifika a omezení:

  • Dotace na provoz spolků jsou poskytovány na jejich provoz v příslušném kalendářním roce tj. v roce 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru