Přeskočit na obsah

Obec Říčany — Dotace pro spolky

Dotace na individuální podporu v oblasti kultury, sportu a sociální činnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 1. 2022 do 21. 2. 2022 16 hod.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek nebo pobočný spolek, fyzická osoba, občanské a zájmové sdružení, ostatní příspěvkové organizace (mimo školy), církve a náboženské společnosti, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace bude poskytována na: 
  • využití volného času dětí a mládeže,
  • tělovýchovnou činnost,
  • ostatní záležitosti vzdělávání,
  • záležitosti kultury a církví,
  • zájmovou činnost a rekreaci,
  • sociální péči a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace, včetně její výše, rozhodne Zastupitelstvo obce Říčany na svém nejbližším zasedání po ukončení lhůty pro podávání žádostí v souladu s právními předpisy.

Specifika a omezení:

 • Hlavním kritériem pro hodnocení žádostí je působnost jednotlivých žadatelů. Podporu získají jen ty činnosti, které: 
  • jsou realizovány na území obce Říčany,
  • jsou realizovány na území jiné obce ve prospěch dětí a mládeže s trvalým pobytem v obci Říčany,
  • jsou realizovány ve prospěch handicapovaných lidí v regionu.
 • Čerpání dotace musí spadat do období od 1. 1. 2022 do 21. 12. 2022. Prostředky dotace nelze převádět do následujícího roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru