Přeskočit na obsah

Obec Rybí — Dotační program obce Rybí “Domovní ČOV”

Cílem dotačního programu je zlepšení životního prostředí v oblasti čištění odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat průběžně od 1. 5. 2024.
 • Žádost se podává po uvedení ČOV do provozu, nejpozději však do 1 roku po vydání kolaudačního rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo do 1 roku po vydání sdělení vodoprávního úřadu se souhlasem k udržovacím pracím v případě rekonstrukce domovní ČOV.

Příjemci podpory:

 • Žadateli a příjemci jsou fyzické osoby vlastnící nemovitost na území obce Rybí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je zlepšení životního prostředí v oblasti čištění odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV:
  • k novostavbám RD,
  • jako náhrad za septiky, bezodtokové jímky a nefunkční ČOV,
  • při rekonstrukci stávajících ČOV,
  • a dále podporou výstavby biofiltrů za tříkomorové septiky.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace dle technických ukazatelů činí:
  • do 4 ekvivalentních obyvatel – 50% materiálových uznatelných nákladů, nejvýše však 30 000 Kč,
  • pro 5 – 8 ekvivalentních obyvatel – 50% uznatelných materiálových nákladů, nejvýše však 35 000 Kč,
  • pro 9 a více ekvivalentních obyvatel – 50% uznatelných materiálových nákladů, nejvýše však 40 000 Kč.
  • Výše poskytnuté dotace bude vycházet z dolní hranice počtu ekvivalentních obyvatel (např. ČOV pro 2 – 8 EO = poskytnutá dotace ve výši 30 000 Kč).

Specifika a omezení:

 • Po schválení je žadatel vyzván k podpisu smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru