Přeskočit na obsah

Obec Sebečice — Dotační program č.1- voda

Poskytovatel poskytne příjemci finanční dotaci na krytí výdajů za vodné příjemce (vodné v rodinném domě, v němž příjemce trvale žije a je hlášek k trvalému pobytu). Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem snížení dopadů nárůstu cen, a to pokrytím části ročních výdajů příjemce, hrazených v daném roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Příjem žádostí:

Žádosti o dotaci lze podávat pouze v těchto dnech: 5. 6. 2023, 12. 6. 2023 a 19. 6. 2023, a to pouze na předepsaném formuláři.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů a nájemníci obecních bytů trvale žijících v obci Sebečice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Obec poskytuje finanční dotaci jednotlivým žadatelům za účelem snížení dopadů nárůstu cen, a to pokrytím části ročních výdajů příjemce, hrazených v daném roce, ve kterém byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
  • Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora trvale žijících obyvatel v obci.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem financí vyčleněných na dotační program pro příslušný kalendářní rok činí 70 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 3 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O podané žádosti bude rozhodnuto na zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru