Přeskočit na obsah

Obec Senice na Hané — Program pro poskytování dotací

Dotace na podporu soustavné pravidelné činnosti zájmových organizací, občanských spolků, tradičních občanských zájmových sdružení a zájmových organizací dětí a mládeže se sídlem na území Obce Senice na Hané, provozujících svoji činnost pro občany této obce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 3. 2023 do 17. 3. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být nezisková nestátní organizace (právnická osoba) se sídlem na území obce Senice na Hané.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • celoroční činnost spolků;
  • náklady nutné k účasti členů žadatele na akcích, s podporovanou činností žadatele přímo souvisejících (soutěže, výstavy, startovné, cestovné apod.);
  • pořízení či nákup materiálu a drobného vybavení, potřebného pro výkon podporované činnosti žadatele, avšak maximálně do výše 40 000 Kč včetně DPH za jednotlivou položku;
  • správa majetku (např. údržba) potřeb a jejich opravy;
  • náklady na provoz, sloužící k podporované činnosti žadatele (pronájmy, spotřeba energií, vodné, stočné apod.).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na podporu stanoveného účelu činí 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru