Přeskočit na obsah

Obec Starý Kolín — Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Starý Kolín

Dotace na podporu sportovních, kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších volnočasových aktivit v obci Starý Kolín.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2024 do 15. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Nestátní nezisková organizace – spolek, pobočný spolek, sportovní klub nebo sportovní oddíl (jako organizační složka klubu bez právní subjektivity) nebo obecně prospěšná společnost působící v obci Starý Kolín,
 • fyzická či právnická osoba působící v oblasti tělovýchovy a sportu, vzdělávání a práce s mládeží na území obce Starý Kolín.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotace je:
  • podpora sportovních, kulturních, vzdělávacích, sociálních a dalších volnočasových aktivit v obci Starý Kolín,
  • rozvoj spolkového života v obci Starý Kolín,
  • podpora aktivit zaměřených na činnosti dětí a mládeže v obci Starý Kolín.
 • 2) Dotace se poskytují především na podporu realizace aktivit, které žadatelé nemohou realizovat z vlastních prostředků.
 • 3) Dotace přispívají k rozvoji spolkového života v obci, k smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže, vzdělávání a prevenci nežádoucích jevů na území obce Starý Kolín.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu obce Starý Kolín pro spolkovou činnost pro rok 2024 činí 380 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je stanovena na částku 50 000 Kč. V případě předem plánovaných a žadatelem v žádosti řádně zdůvodněných mimořádných výdajů (např. kulturní akce s živou hudbou pro veřejnost, oslava výročí, mimořádná a pro obec významná akce v daném roce apod.) muže být částka, na základě rozhodnutí a schválení Zastupitelstva obce navýšena.

Specifika a omezení:

 • V případě nevyčerpání schválených finančních prostředků v daném kalendářním roce, se tyto prostředky nepřevádí do dalšího období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru