Přeskočit na obsah

Obec Temelín — Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod — program pro poskytování dotací

Dotace se poskytuje na výdaje spojené s vybudováním domovní čistírny odpadních vod pro nemovitosti určené k trvalému bydlení nebo rekreačním účelům, které se nachází na území obce, a u kterých není vybudována splašková kanalizace napojená na centrální čistírnu odpadních vod.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, která vlastní nemovitost k trvalému pobytu nebo rekreačním účelům v katastrálním území Temelín, Sedlec u Temelína, Lhota pod Horami, Zvěrkovice u Týna nad Vltavou, Litoradlice a Kočín.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora řádného nakládání s odpadními vodami v obci Temelín a jejích částech tak, aby způsob likvidace odpadních vod splaškového charakteru bylo v souladu s platnou právní úpravou.
  • Dotace se poskytuje na výdaje spojené s vybudováním domovní čistírny odpadních vod pro nemovitosti určené k trvalému bydlení nebo rekreačním účelům, které se nachází na území obce, a u kterých není vybudována splašková kanalizace napojená na centrální čistírnu odpadních vod.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na rok 2022 činí 1 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jedno číslo popisné činí 80 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace se neposkytuje na bezodtokovou jímku sloužící k akumulaci odpadních vod splaškového charakteru s následným vývozem.

  • Na každé číslo popisné nebo evidenční lze vyplatit pouze jednu dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru