Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obec Vejprnice – Program podpory tělovýchovy, sportu a zájmové činnosti v obci Vejprnice

football-4544858__340
Share Button

Cílem Programu je podporovat spolkovou činnost v tematických okruzích sport a tělovýchova, kultura, volnočasové aktivity dětí a mládeže, péče o seniory atd.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 2. 2022 do 28. 02. 2022 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace, kromě nadací a nadačních fondů tj. spolky, kluby, společnosti, zájmová sdružení právnických osob, svazy, unie, hnutí, fyzické osoby a jiné spolky. Dotace je určena pouze žadatelům se sídlem v obci Vejprnice, nebo provozující činnost v obci Vejprnice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Programu je podporovat spolkovou činnost v tematických okruzích sport a tělovýchova, kultura, volnočasové aktivity dětí a mládeže, péče o seniory atd.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytují na základě usnesení Rady nebo Zastupitelstva obce Vejprnice jako orgánů příslušných k rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a písemné smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi obcí Vejprnice a příjemcem dotace.

Specifika a omezení:

  • Dotaci poskytnutou obcí Vejprnice lze čerpat pouze v roce 2022 a pouze po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytnutí dotace. Termín čerpání dotace se vztahuje k době trvání konkrétní akce nebo podpoře po dobu nejdéle do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>