Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obec Velichovky – Dotační program – Sportovní, kulturní , vzdělávací a jiné aktivity pro veřejnost na rok 2022

runner-888016__340
Share Button

Dotace na podporu konání jak tradičních a osvědčených akcí, tak akcí nových, které jsou určeny široké veřejnosti a které umožňují její kulturní a sportovní vyžití (zejména dětí a mládeže).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • I. Právnické osoby (spolky, pobočné spolky, neziskové organizace apod.), které vykazují činnost na území obce Velichovky.
 • II. Právnické osoby –spolky zapsané ve spolkovém rejstříku, které mají sídlo na území obce Velichovky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. Dotační program: Sportovní, kulturní , vzdělávací a jiné aktivity pro veřejnost na rok 2022.
  •  Finanční podpora je poskytována na projekty v oblasti sportovních, kulturních, vzdělávacích a jiných aktivit, tj. konkrétní akce.
  • Obec má zájem na konání jak tradičních a osvědčených akcí, tak akcí nových, které jsou určeny široké veřejnosti a které umožňují její kulturní a sportovní vyžití (zejména dětí a mládeže).
 • II. Dotační program: Činnost spolků.
  • Finanční podpora je poskytována na činnost zájmových spolků.
  • Obec má zájem na tom, aby se občané sdružovali dle okruhu svých zájmů do spolků, které podporují a rozvíjejí občanskou společnost na regionální úrovni (zejména rozvoj dovedností, znalostí, podpora zdravého životního stylu, udržování tradic, dobrovolnictví apod.).

Forma a výše podpory:

 • I. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 80 000 Kč.
  • Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace 85 %.
 • II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace 60 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>