Přeskočit na obsah

Obec Velichovky — Dotační program — Sportovní, kulturní , vzdělávací a jiné aktivity pro veřejnost

Dotace na podporu konání jak tradičních a osvědčených akcí, tak akcí nových, které jsou určeny široké veřejnosti a které umožňují její kulturní a sportovní vyžití (zejména dětí a mládeže).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • I. Právnické osoby (spolky, pobočné spolky, neziskové organizace apod.), které vykazují činnost na území obce Velichovky.
 • II. Právnické osoby –spolky zapsané ve spolkovém rejstříku, které mají sídlo na území obce Velichovky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. Dotační program: Sportovní, kulturní , vzdělávací a jiné aktivity pro veřejnost. 
  •  Finanční podpora je poskytována na projekty v oblasti sportovních, kulturních, vzdělávacích a jiných aktivit, tj. konkrétní akce.
  • Obec má zájem na konání jak tradičních a osvědčených akcí, tak akcí nových, které jsou určeny široké veřejnosti a které umožňují její kulturní a sportovní vyžití (zejména dětí a mládeže).
 • II. Dotační program: Činnost spolků. 
  • Finanční podpora je poskytována na činnost zájmových spolků.
  • Obec má zájem na tom, aby se občané sdružovali dle okruhu svých zájmů do spolků, které podporují a rozvíjejí občanskou společnost na regionální úrovni (zejména rozvoj dovedností, znalostí, podpora zdravého životního stylu, udržování tradic, dobrovolnictví apod.).

Forma a výše podpory:

 • I. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 80 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace 85 %.
 • II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 100 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace 60 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru