Přeskočit na obsah

Obec Velké Heraltice — Magistrát města Opavy — Ministerstvo kultury ČR — výzva k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu “Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností” 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 1. 2023 do 28. 2. 2023 do 13.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba vlastnící kulturní památku.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků: 606 000 Kč.
  • Maximálně 80 % uznatelných nákladů (výdajů) na daný projekt.
  • Minimální výše dotace 50 000 Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace musí ukončit fyzickou realizaci projektu včetně odevzdání jeho vyúčtování podle podmínek vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem kultury České republiky, nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru