Přeskočit na obsah

Obec Velké Přílepy — Jednorázové projekty

Dotace na podporu neziskových aktivit v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, společenského života, sociální činnosti, ochrany životního prostředí a budování vztahu k přírodě, zdravého životní styl směřujících ke zkvalitnění sportovního, společenského a kulturního vyžití obyvatel a návštěvníků obce, zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele obce, rozvoji cestovního ruchu a propagaci obce, a to uskutečňováním jednorázových projektů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. května 2024 do 19. června 2024, do 18 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem, na jehož dosažení mohou být peněžní prostředky z dotačního programu poskytnuty, je podpora neziskových aktivit v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, společenského života, sociální činnosti, ochrany životního prostředí a budování vztahu k přírodě, zdravého životní styl směřujících ke zkvalitnění sportovního, společenského a kulturního vyžití obyvatel a návštěvníků obce, zlepšení nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele obce, rozvoji cestovního ruchu a propagaci obce, a to uskutečňováním jednorázových projektů.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce na dotace v rámci dotačního programu pro rok 2024 činí 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 40 000 Kč.
 • Spoluúčast:
  • 10 % příjemce který není podnikatelem.
  • 40 % příjemce který je podnikatelem.

Specifika a omezení:

 • Nelze na stejnou činnost žádat dvakrát či vícekrát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru