Přeskočit na obsah

Obědy do škol v Plzeňském kraji

Cílem Programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách (v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) ve věkové kategorii 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2024, 0:00:01 do 31. 3. 2025, 23:59:59.

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení, které jsou zapsané v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání do Rejstříku škol a školských zařízení, vedeném MŠMT. Podpora z OPZ+ se poskytuje dětem navštěvujícím následující druhy škol a školských zařízení:
    • mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, speciální školy, zařízení školního stravování.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách (v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) ve věkové kategorii 2 až 26 let, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na realizaci Programu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2024/2025“ je 8 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat u dětí mateřských škol v období od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 a u žáků základních škol a středních škol v období od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru