Přeskočit na obsah

Objekty kulturního dědictví v Jihočeském kraji

Cílem programu je podpora zachování a obnovy objektů kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Budou podporovány následující oblasti: movité kulturní dědictví, obnova drobné sakrální architektury, obnova staveb v památkově chráněných území. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 2. 1. do 18. 1. 2019 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastnící předmětů movitého kulturního dědictví, které se nacházejí na území Jihočeského kraje.
 • Vlastníci objektů drobné sakrální architektury na území kraje.
 • Vlastníci staveb v památkově chráněných územích na území kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření I. Movité kulturní dědictví — podpora zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů. Předměty musí být umístěny na území Jihočeského kraje a musí být kulturními památkami nebo být umístěny ve veřejně přístupných prostorách.
 • Opatření II. Obnova drobné sakrální architektury — podpora zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií.
 • Opatření III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích — podpora zvýšených nákladů obnovy staveb v památkově chráněných územích, pokud si tyto zvýšené náklady vyžádá použití tradičního stavebního, technologického a materiálového řešení.
 • Opatření IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek.
 • Opatření V. Nemovité kulturní památky.
 • Opatření VI: Obnova pietních míst.

Forma a výše dotace:

 • U Opatření I. — výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 tis. — 80 000 Kč. Vyžadována minimální finanční spoluúčast žadatele — 40 %.
 • U Opatření II. — výše dotace se pohybuje v rozmezí od 1 tis. — 50 000 Kč. Vyžadována minimální finanční spoluúčast žadatele — 30 %.
 • U Opatření III. — prokázaný rozdíl, který vznikl použitím materiálů, technologií a řemeslných postupů odpovídajících stavebně historické hodnotě stavby v památkově chráněném území a době jejího vzniku oproti ceně obnovy za použití běžných materiálů a technologií.
 • U Opatření IV. — výše dotace se pohybuje v rozmezí 10 — 80 000 Kč. Vyžadována minimální finanční spoluúčast žadatele — 40 %.
 • U Opatření VI. — výše dotace se pohybuje v rozmezí 10 — 100 000 Kč. Vyžadována minimální finanční spoluúčast žadatele — 30 %.

Doplňující informace:

 • Žádost se vyplňuje na předepsaném elektronickém formuláři, odevzdává se i v písemné podobě.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru