Přeskočit na obsah

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Dotace v rámci výzvy jsou určeny pro obce s rozšířenou působností, které budou spolupracovat se základními školami na svém správním území. Cílem podpory je zvyšování kvality počátečního vzdělávání. V rámci dotace lze podpořit např. projekty mající za cíl zlepšit spolupráci mezi školami a státní správou či sloužící k rozvoji kariérního poradenství ve školách. Rovněž lze z dotace financovat péči o žáky, kteří jsou ohroženi neúspěchem v oblasti svého vzdělávání. Celková finanční alokace pro tuto výzvu činí 200 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá od 6.1.2014 do 10.1.2014 13:00 hod, žádosti můžou být doručeny na MŠMT buď osobně nebo poštou. 

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem může být pouze obec s rozšířenou působností.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje.
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt je 3 mil. Kč a maximální výše podpory je 30 mil. Kč.
 • Výše finanční podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Specifika a omezení:

 • Do projektu musí být zapojeno minimálně ¾ základních škol, které mají sídlo ve správním území obce s rozšířenou působností.
 • Obce s rozšířenou působností se mohou nacházet kdekoliv na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 • V rámci výzvy budou podpořeny pouze projekty zaměřené na následující aktivity, které proběhnou ve spolupráci se základními školami. Všechny tyto níže uvedené aktivity jsou pro žadatele povinné:
  • 1. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
  • 2. Podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
  • 3. Výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru