Přeskočit na obsah

Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Výzva je zaměřena především na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Cílem je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků v těchto zařízeních. V rámci výzvy mohou být podpořeny např. tuzemské i zahraniční stáže vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol či na přípravu budoucích lektorů v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Příjemci mohou být jak školy, tak ostatní vzdělávací instituce či neziskové organizace. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 500 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Předkládání projektových žádostí je možné pouze v termínu od 6. 1. 2014 do 10. 1. 2014 do 13:00 hod a to buď osobně, nebo poštou.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT.
 • Školy a školská zařízení
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání).
 • Kraje podle zákona č.129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty v této výzvě by měly být zaměřeny na jednu (či více) následujících aktivit: 
  • Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.
  • Tuzemské a zahraniční stáže vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol.
  • Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol.

Forma a výše podpory:

 • Výše finanční podpory dosahuje v rámci této výzvy 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).
 • Minimální výše podpory je 3 mil. Kč, maximální výše podpory je stanovena na 30 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Programy DVPP, realizované v rámci projektů z této výzvy, musí mít nebo získat akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Osvědčení o akreditaci vzdělávacího programu musí být předloženo nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou. Tato povinnost neplatí pro vzdělávací programy v aktivitě “Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků”. 
 • Aktivita “Osobnostní a sociální rozvoj učitelů mateřských škol” je doplňkovou aktivitou, a musí být zvolena společně s jednou ze tří aktivit uvedených v typu podporovaných projektů.
 • Místem realizace je celá Česká republika, kromě hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru