Přeskočit na obsah

Obnova majetku po živelních pohromách v roce 2014 v Jihomoravském kraji

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 8. 12. 2014 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na obnovu obecního a krajského majetku v Jihomoravském kraji postiženého živelní pohromou v roce 2014. Cílem je přispět k obnově základních funkcí zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom. Výzva je otevřena až do 23. 1. 2015.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány do 23. 1. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obce v Jihomoravském kraji postižené živelní pohromou v roce 2014.
  • Jihomoravský kraj postižený živelní pohromou v roce 2014.
  • V obcích nebo kraji byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce nebo oprava majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou.
  • Rekonstrukce komunikací a mostů.
  • Rekonstrukce nebo oprava veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení.

Forma a výše podpory:

  • Obcím na realizaci vybraných akcí až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
  • Krajům na realizaci vybraných akcí až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.

Specifika a omezení:

  • Žádost se vyplňuje elektronicky v systému, podává se i v písemné podobě na podatelně MMR ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru