Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494
Share Button

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 22. 1. – 8. 2. 2019.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být všichni vlastníci nemovitostí, případně nájemci, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Typy podporovaných projektů:

  • Záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě.

Formy a výše podpory:

  • Maximální míra dotace dosahuje 50 % celkových nákladů projektu.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč.

Specifikace a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.
  • Program je určen pro památky na území Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>