Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obnova památek na území města Valašské Meziříčí

pelhrimov-1815909__340
Share Button

Dotace na obnovu a zachování vybraných částí nemovitého kulturního dědictví, především staveb, a to jak kulturních památek, tak i památek místního významu a historicky hodnotných objektů (domů, kaplí, křížů, drobných objektů ve veřejném prostoru atd.) různých vlastníků ve městě Valašské Meziříčí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • na obnovu památek dle odstavce a), b), c) a d) od 1. do 31. ledna 2021;
  • na reklamní a informační zařízení dle odstavce e) od 1. ledna do 30. září 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti v MPZ města Valašské Meziříčí, nebo v ochranném pásmu kostela Nejsvětější Trojice. Případně je vlastníkem kulturní památky, nebo stavebně či historicky hodnotného objektu na území města.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována na obnovu a zachování vybraných částí nemovitého kulturního dědictví, především staveb, a to jak kulturních památek, tak i památek místního významu a historicky hodnotných objektů (domů, kaplí, křížů, drobných objektů ve veřejném prostoru atd.). Konkrétně je program určen k podpoře:
  • a) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na nemovitostech v MPZ města Valašské Meziříčí;
  • b) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na nemovitostech v ochranném pásmu kostela Nejsvětější Trojice;
  • c) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací na kulturních památkách na území města;
  • d) stavebních, udržovacích nebo restaurátorských prací u stavebně či historicky hodnotných objektů na území města, které jsou památkami místního významu;
  • e) ke kultivování intravilánu města formou podpory pořízení a umístění reklamních a informačních zařízení (např. vývěsní štíty, reklamní „áčka“ apod.) sloužících k propagaci provozoven nabízejících zboží a služby v objektech nacházejících se v zóně MPZ a v ochranném pásmu, na kulturních památkách a na hodnotných objektech a realizovaných v souladu se závazným stanoviskem památkové péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu na účel podle odstavce a), b), c), d) je 200 000 Kč. Na účel podle odstavce e) činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 30. listopadu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>