Přeskočit na obsah

Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Dotace na péči o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od  17. 10. 2023, 8:00 do 29. 11. 2023, 14:00.

Příjemce podpory:

 • Vlastníci objektů (movitých i nemovitých).

Typy podporovaných projektů:

 • 1 Stavební obnova památkového fondu. 
  • Stavební obnova nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek.
 • 2 Restaurování památkového fondu. 
  • Restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku.
 • 3 Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek. 
  • Podpora provádění odborných průzkumů nezbytných pro přípravu obnovy národních kulturních památek a kulturních památek na území Královéhradeckého kraje (např. průzkumy: stavebně-historický, stavebně-technický, statický, restaurátorský, mykologický, dendrochronologický, atd.).
 • 4 Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách. 
  • Stavební obnova nemovitostí nacházejících se na území památkové rezervace nebo památkové zóny týkající se obnov střešního pláště a dále fasád a výplní otvorů směrem do veřejných prostranství.
 • 5 Obnova národních kulturních památek. 
  • Stavební obnova nebo restaurování národních kulturních památek.

Forma a výše podpory:

 • Pro účely 1 – 4: 
  • Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 500 000 Kč.
  • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 50 %.
 • Pro účel 5: 
  • Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 75 %.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace: od 01. 01. 2024 — 30. 11. 2025.
 • Projekty musí být realizované na území Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru