Přeskočit na obsah

Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón na území Plzeňského kraje

Dotace na obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón s důrazem na zachování památkové podstaty objektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 19. 1. 2024, 0:00:00 do 19. 2. 2024, 17:00:00.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být vlastníci staveb, sochařských děl nebo pozemků, jejichž akce naplňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory.
 • Společenství vlastníků.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
 • 2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
 • 3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
 • 4. Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón.

Forma a výše podpory:

 • 1. Kraj poskytuje grant v rozsahu od 50 do 150 tis. Kč. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů
 • 2. Kraj poskytuje grant v rozsahu od 10 do 70 tis. Kč. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů.
 • 3. Kraj poskytuje grant v rozsahu od 10 do 150 tis. Kč. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů.
 • 4. Kraj poskytuje grant v rozsahu od 50 do 150 tis. Kč. Maximálně 80 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta jen na práce provedené v období od 01. 01. 2024 do 31. 10. 2024.
 • Žadatel může podat na jeden objekt pouze jednu žádost o dotaci z tohoto Programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru