Přeskočit na obsah

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Dotace na  na podporu úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb drobné architektury (např. kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, smírčí kříže, sochařská díla apod.), a to i objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. — 8. 2. 2019.

Příjemci podpory:

  • Žadateli mohou být všichni vlastníci, případně nájemci těchto drobných objektů nacházejících se na území Olomouckého kraje, s výjimkou památek ve vlastnictví státu, krajů a osob s majetkovou účastí státu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Záchrana a obnova objektů památkové a historické hodnoty, nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud nebyl tento stav zaviněn jejich vlastníkem.
  • Zachování a využití drobných památek a objektů, zachování kulturně historických hodnot ve vztahu k dané lokalitě.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace může činit 50 % uznatelných nákladů.
  • Minimální výše dotace je 15 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  •  Z  poskytnuté dotace nelze hradit zpracování projektové dokumentace obnovy, provozní náklady a další činnosti nemající povahu záchrany památky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru