Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obnova venkova v Kraji Vysočina

shutterstock_155170766.jpg
Share Button

Dotace na zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat v termínu od 01. 02. 2022 do 24. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporována činnost směřující ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů uvedených níže:
 • Radnice, mateřské a základní školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy (pouze pokud se týká sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života), hasičské zbrojnice vč. vybavení jednotky požární ochrany určené k zásahu (nelze pořizovat vybavení sloužící pouze pro požární sport a pro reprezentativní účely SDH), požární nádrže a obecní rybníky, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, místní rozhlas (případně další komunikační prostředky), úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře, obnova a zřizování veřejné zeleně, místní komunikace včetně obnovy dopravního značení (nelze pořizovat informativní měřiče rychlosti), pěší stezky a chodníky, veřejné osvětlení, veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod, veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody, komunální technika (technika pro údržbu zeleně, úklid a údržbu veřejných prostor a pro zimní údržbu komunikací), místní knihovna, ostatní objekty v majetku obce, u nichž poskytnutím dotace nedojde k porušení zákazu poskytování veřejné podpory podle čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Minimální podíl příjemce dotace činí 40 % celkových nákladů projektu.
 • Minimální výše podpory činí 30 000 Kč, maximálně do 127 000 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků: 89 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lokalizace projektů:

  • V obci do 1500 obyvatel včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce.
  • V obci nad 1500 obyvatel může být projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>