Přeskočit na obsah

Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV

Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií.
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
 • Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně.
 • Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu).

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci: 
  • v aktivitě vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 200 mil. Kč.
  • v aktivitě KVET z biomasy, limitně do výše 165 mil. Kč.
  • v aktivitě výtopen z biomasy, limitně do výše 400 mil. Kč.
  • v aktivitě MVE, limitně do výše 165 mil. Kč.
 • Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.
 • V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
 • V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: 
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: 
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.
 • Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy: 
  • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.
  • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
  • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Specifika a omezení:

 • Podporu nelze získat na: 
  • výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic.
  • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru