Přeskočit na obsah

Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v Kraji Vysočina

Dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování prováděnou v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti včetně všech povinných příloh se přijímají od 15. 1. do 15. 2 2018.

Příjemci podpory:

  • Dotace se poskytují vlastníkům kulturních památek, tj. věcí movitých i nemovitých, popř. jejich souborů prohlášených podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky nebo zapsaných do státních seznamů kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

  • Obnova movitých a nemovitých kulturních památek, tj. údržba, oprava, rekonstrukce a restaurování prováděná v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytne maximálně do výše 350 000 Kč na obnovu nemovitých i movitých kulturních památek.
  • Míra podpory: Obce — 50 %; fyzické a právnické osoby (vč. církví, náboženských společností, občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných společností apod.) — 40 % dotace kraje a 10 % dotace obce, na jejímž území se památka nachází.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR a Programu restaurování movitých kulturních památek MK ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru