Přeskočit na obsah

Ochrana biodiverzity 2015

Projekty na ochranu biodiverzity je možné podávat v rámci výběrového řízení vyhlášeném Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky. V tomto výběrovém řízení je možné žádat o podporu projektů různého zaměření.

Příjem žádosti:

 • Uzávěrka podávání projektů je 3. dubna 2015, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky a řádně registrované organizační složky ČSOP.

Typy podporovaných projektů:

 • Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů).
 • Monitoring/podrobné mapování určité lokality.
 • Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin.
 • Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů.
 • Příprava sadbového materiálu, výsadby a péče o ohrožené druhy dřevin, včetně krajových odrůd ovocných dřevin, tvorba regionálních lučních směsí.
 • Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory.
 • Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše požadovaného příspěvku se liší v závislosti na typu projektu.

Specifika a omezení:

 • Nelze podat projekt, zahrnující více různých činností (např. zároveň na mapování a management)
 • Realizátor může přihlásit do tohoto programu maximálně 7 projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru