Přeskočit na obsah

Ochrana biodiverzity


Dotace na realizované projekty budou poskytnuty ČSOP.

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka podávání projektů je 19. března 2018.

Příjemci podpory:

 • Řádně registrované organizační složky Českého svazu ochránců přírody.
 • Spolky.

Typy podporovaných projektů:

 • Program 1 — Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených.
 • Program 2 — Monitoring/podrobné mapování určité lokality/.
 • Program 3 — Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin.
 • Program 4 — Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin živočichů.
 • Program 5 — Příprava sadbového materiálu, výsadby a péče o ohrožené druhy dřevin, včetně starých odrůd ovocných dřevin, tvorba regionálních lučních směsí.
 • Program 6 — Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory.
 • Program 7 — Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany.

Forma a výše podpory:

 • Program 1 —  Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 20 000 Kč.
 • Program 2 — Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 25 000 Kč.
 • Program 3 — Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 30 000 Kč.
 • Program 4 — Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 30 000 Kč.
 • Program 5 — Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 30 000 Kč.
 • Program 6 — Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 15 000 Kč.
 • Program 7 — Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nelze podat projekt, zahrnující více různých činností.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru