Přeskočit na obsah

Ochrana před povodněmi v Jihočeském kraji

Cílem grantu na ochranu před povodněmi je reagovat na slabé stránky a ohrožení v oblasti povodňové ochrany, snížení rizik a zvýšení ochrany osob a majetku, a to i majetku veřejného, včetně dopravní a vodohospodářské infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 15. 2. 2016 do 26. 2. 2016 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1:
  • Obce do 2000 obyvatel se sídlem na území Jihočeského kraje.
  • Svazky obcí do 2000 obyvatel se sídlem na území Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 2:
  • Obce se sídlem na území Jihočeského kraje.
  • Svazky obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1
  • Podpora obcím do 2000 obyvatel pro realizaci stavby protipovodňových opatření zařazených do programu Ministerstva zemědělství č. 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.
 • Opatření č. 2
  • Studie odtokových poměrů – vyhodnocení aktuálního stavu protipovodňové ochrany v konkrétním území oce, zjištění problematických míst ohrožených povodněmi a návrh postupu ke snížení povodňových rizik (bez omezení velikosti obce počtem obyvatel).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace podpory je 2 mil. Kč.
 • Minimální požadovaná spoluúčast žadatele je pro Opatření č. 1 a 2 — 30%.
 • Opatření č. 1: min. výše grantu je 750 tisíc – max. výše grantu je 1500 tisíc Kč.
 • Opatření č. 2: min. výše grantu je 30 tisíc – max. výše grantu je 300 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména: 
  • Nákupy pozemků nebo budov.
  • Jakékoliv stavební náklady.
  • Příspěvky v naturáliích (např. pronájem, trvalé investiční zařízení, suroviny, atd.).
  • Dary a ceny v soutěžích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru