Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Ochrana přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154277075.jpg
Share Button

Dotace na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) a na tvorbu podmínek umožňujících posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 02. 12. 2019 (8:00 hod.) do 07. 01. 2020 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Obce, svazky obcí Královéhradeckého kraje.
 • Právnické osoby působící v daném oboru, fyzické osoby podnikající v daném oboru.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně (biocentra a biokoridory) formou zpracování projektových dokumentací prvků územních systémů ekologické stability v krajině.
 • Vytváření podmínek umožňujících zachování a posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, včetně druhů vzácných – zpracování návrhu a současné uskutečňování zvláštních režimů řízeného vývoje s cílem posílit populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, včetně druhů vzácných (uvedených v Červeném seznamu). Obsahem programu je i podpora činnosti záchranných stanic, záchranných přenosů rostlin a živočichů.
 • Podpora záchranných přenosů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů.
 • Likvidace invazních druhů rostlin v ochranářsky cenných lokalitách a v lokalitách soustavy NATURA 2000.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>