Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Kreativní vouchery

hub-1985520_960_720
Share Button

Specifickým cílem podprogramu je poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů Pardubického kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 6. 2022 do 15. 7. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatel musí splňovat následující podmínky:
  • musí být k datu podání žádosti o podporu malým nebo středním podnikem podle Doporučení Komise 2003/361/ES1 (MSP – právnická osoba, jejíž počet zaměstnanců je menší než 250, částka ročního obratu nepřesahuje 50 mil. EUR nebo částka rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR), tato skutečnost se prokazuje čestným prohlášením žadatele;
  • musí mít registrované sídlo nebo provozovnu v Pardubickém kraji;
  • je oprávněn k podnikání na území České republiky;
  • musí předložit úplnou Žádost o kreativní voucher;
  • pokud je zároveň Poskytovatelem kreativní služby, musí tuto skutečnost uvést v Žádosti o kreativní voucher (a nesmí být žadatelem o službu v oboru, ve kterém je poskytovatelem).

Typy podporovaných aktivit:

 • Obecným cílem podprogramu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých mikroregionů kraje. Specifickým cílem podprogramu je poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů Pardubického kraje jednorázovou finanční dotaci, která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke klientovi. To má přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti prostřednictvím schopnosti oslovit dostatečné množství klientů na stávajících i nových trzích, ideálně i zahraničních.
 • Dílčími cíli jsou rozvoj spolupráce mezi MSP a kreativními firmami v regionu a využití potenciálu kreativních firem z regionu a jejich propojení s novými partnery a novými trhy.
 • Podporovanými aktivitami jsou neinvestiční poradenské a kreativní služby poskytované dodavatelem v některé z podporovaných oblastí definovaných v kapitole “Poskytovatelé kreativních služeb”.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu: 350 000 Kč.
 • Minimální výše podpory: 30 000 Kč.
 • Maximální výše podpory: 70 000 Kč.
 • Projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy mohou získat podporu až 90 % způsobilých výdajů s vlastní spoluúčastí minimálně 10 %.
 • Ostatní žadatelé z Pardubického kraje, jejichž projekt nebude lokalizován v těchto ORP, mohou získat podporu až 70 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Sídlo žadatele a místo realizace projektu musí být na území Pardubického kraje. Finančně zvýhodněny budou projekty, které budou realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) – Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy.
 • Každý žadatel může v rámci této výzvy předložit pouze jednu Žádost o kreativní voucher. Za žadatele se pro tyto účely považuje podnik s přiděleným identifikačním číslem osoby (IČO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>