Přeskočit na obsah

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku měst a obcí Plzeňského kraje. Akce, na kterou bude dotace využita, musí být akcí, která je realizovaná ze strany žadatele z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí: od 1. 4. 2022, 0:00:00 do 19. 4. 2022, 12:00:00.

Příjemci podpory:

 • Obec/městys/město Plzeňského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora akcí obcí a měst Plzeňského kraje, které je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované dotace je stanovena na 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč.
 • Celková požadovaná částka může činit: 
  • 1. pro obce do 2000 obyvatel včetně (počet obyvatel k 1. 1. 2022) až 90 % celkových nákladů;
  • 2. pro obce nad 2000 obyvatel (počet obyvatel k 1. 1. 2022) až 70 % celkových nákladů.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu PK je 20 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 pouze 1 žádost. NESMÍ se zároveň jednat o shodnou žádost (byť jen část jejího účelu), kterou žadatel podal v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje PSOV PK 2022 – Projekty obcí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru