Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Dotační program — Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora dětí z rodin ohrožených chudobou a materiální a potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci formou dotace/příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena:
  • v rámci 1. kola přijímání žádostí od 26. 8. 2024 do 6. 9. 2024 do 12:00 hodin,
  • v rámci 2. kola přijímání žádostí od 6. 1. 2025 do 17. 1. 2025 není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je:
  • I. škola a školské zařízení, které je zapsané v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání do Rejstříku škol a školských zařízení, vedeném MŠMT a jejichž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje. Výslovně se jedná o následující druhy škol a školských zařízení: mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, speciální škola, zařízení školního stravování.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.
 • Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je ve školním roce 2024/2025 předpokládaná výše celkové částky 12 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 000 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost v rámci každého jednotlivého kola.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru