Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Olomoucký kraj – Dotační titul 2 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované z MŠMT

tartan-track-2678544__340
Share Button

Podpora určená na financování investičních akcí, kofinancovaných z MŠMT, v oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2020 do 14. 2. 2020 do 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je:
  • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, která na podporu projektu obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
  • II. právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje a která na podporu projektu obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 2 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancované z MŠMT.
  • V oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení nebo rehabilitačních a regeneračních zařízení s ubytovací kapacitou pro vrcholové sportovce, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 8 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 20% celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů investiční akce, nejvýše však 8 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát; žadatel, který není vlastníkem sportovního zařízení, včetně rehabilitačních a regeneračních zařízení, na jehož Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>