Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

Dotace na podporu rekonstrukcí sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 4. 2024 do 3. 5. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. 

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je blíže specifikována v těchto Pravidlech.
 • Žadatelem může být pouze: 
  • a) fyzická osoba, která: 
   • I. dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,
   • II. nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a
   • III. má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, nebo má sídlo či provozovnu na území Olomouckého kraje, nebo má trvalý pobyt či sídlo nebo provozovnu mimo území Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.
  • b) právnická osoba, kterou je: 
   • I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje,
   • II. jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
   • III. jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy akce, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora určená na investiční dotace do oblasti rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřená na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 20 021 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 000 000 Kč.
 • Pro žadatele – obec/městys/město platí tyto podmínky: Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.
 • Pro žadatele – jinou právnickou osobu/fyzickou osobu platí tyto podmínky: Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Olomoucký kraj — Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru